Το δικηγορικό γραφείο Ιωάννης Μοδίτης και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε (Ι. Μοδίτης και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε) ιδρύθηκε το 2010 στην Λεμεσό.

Η ομάδα του γραφείου μας αποτελείται από δυναμικούς επαγγελματίες και συνεργάτες που συνδυάζοντας την γνώση, εξειδικευμένες τεχνολογικές εφαρμογές και την εμπειρία στο τομέα τους, επιδιώκουν να διεκπεραιώνουν με επιτυχία τις υποθέσεις που αναλαμβάνουμε.

Πελατολόγιο


Το διαρκώς αυξανόμενο πελατολόγιο του δικηγορικού γραφείου Ιωάννης Μοδίτης και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε περιλαμβάνει πέραν των διάφορων επιφανών οργανισμών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε Κύπρο και εξωτερικό, επιχειρηματίες και ιδιώτες που επιδιώκουν υψηλού επιπέδου παροχή νομικών υπηρεσιών.