ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ I.MODITIS & ASSOCIATES LLC ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ ΧΙΩΤΗ (ΛΟΓΙΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠ’ΩΦΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΟΚΚΑ)

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ I.MODITIS & ASSOCIATES LLC ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ ΧΙΩΤΗ (ΛΟΓΙΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠ’ΩΦΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΟΚΚΑ)

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού με απόφαση του στις 28 Ιανουαρίου 2019, που αφορούσε την αγωγή 865/2014, έκρινε ότι η Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Εναγόμενη) οφείλει στον Διονύση Χιώτη, ως Ενάγοντα, το ποσό των € 412.644,46 με νόμιμο τόκο πλέον έξοδα της...

Διαβάστε Περισσότερα

Επικοινωνία

+357 25 817878
info@moditislaw.com
Δευτέρα- Πέμπτη: 8:00–18:00
Παρασκευή: - 08:00–16:00
Βασιλέως Κωνσταντίνου, 129 1ος Όροφος
Λεμεσός - Κύπρος