ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ I.MODITIS & ASSOCIATES LLC ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ ΧΙΩΤΗ (ΛΟΓΙΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠ’ΩΦΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΟΚΚΑ)

Oct 7, 2019ΑΡΘΡΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού με απόφαση του στις 28 Ιανουαρίου 2019, που αφορούσε την αγωγή 865/2014, έκρινε ότι η Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Εναγόμενη) οφείλει στον Διονύση Χιώτη, ως Ενάγοντα, το ποσό των € 412.644,46 με νόμιμο τόκο πλέον έξοδα της διαδικασίας. To Δικαστήριο αναγνώρισε ότι το ποσό που ήταν κατατεθειμένο επ’ ονόματι του Χιώτη, (κατόπιν εράνου με σκοπό να διατεθεί για αντιμετώπιση των αναγκών περίθαλψης της ανήλικης Μαρίας Μόκκα) δεν έχει διαγραφεί ή εξαλειφθεί και δεν έχει ανασταλεί η υποχρέωση της εναγόμενης για αποπληρωμή του προς τον Διονύση Χιώτη. Με την εκδοθείσα απόφαση επιβεβαιώνεται το χρέος της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd προς τον Διονύση Χιώτη όπως επιβεβαιώνεται και το ότι το χρέος αυτό ουδέποτε απομειώθηκε. Στην πραγματικότητα αυτό είναι και το υπόβαθρο για την απόδοση στον Χιώτη οποιουδήποτε ποσού κατά την εκκαθάριση της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd και την προώθηση τυχόν αξίωσης του για αποζημιώσεις στη βάση των όσων υποδείχθηκαν στην υπόθεση Χριστοδούλου κ.ά ν. Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κ.ά. (2013) Α.Α.Δ.427. Η εναγόμενη μέσω των νομικών της συμβούλων έχει εφεσιβάλει την απόφαση και οπωσδήποτε έπεται συνέχεια μέχρι την πλήρη δικαίωση του αγώνα του Χιώτη, που ας σημειωθεί δήλωσε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού ότι παρόλο το ευτυχές γεγονός της ανάρρωσης της Μαρίας Μόκκα όλα τα χρήματα που ενδεχομένως εισπραχθούν θα διατεθούν για να βοηθηθούν άλλα παιδιά που έχουν παρόμοιες ανάγκες. Την υπόθεση εκ μέρους του γραφείου μας χειρίστηκε ο κ. Ιώαννης Μοδίτης και ο συνεργάτης μας κ. Ανδρέας Αβραάμ.

Για την απόφαση του δικαστηρίου πατήστε εδώ.