ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΠΡΟΙΜΙΟ

O ιστότοπος
www.moditislaw.com ανήκει στην Ι. Μοδίτης και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Δ.Ε.Π.Ε) η οποία στο εξής δύναται θα αναφέρεται ως η «εταιρεία». Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπου
www.moditislaw.com, ο οποίος στο εξής δύναται να αναφέρεται ως «ιστότοπος» καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους κάτωθι όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση του υπόψη ιστότοπου μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο ιστότοπος
www.moditislaw.com παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες διάφορες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες από την εταιρεία υπηρεσίες, ενημέρωση για θέματα ενδιαφέροντος και διάφορα εργαλεία επικοινωνίας. Πέραν τούτων μέσω κόμβων «links» προσφέρεται πρόσβαση σε επίσημους λογαριασμούς/προφίλ της εταιρείας σε ιστοσελίδες τρίτων (π.χ. Facebook, Twitter). Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον παρών ιστότοπο υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του ιστότοπου κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των υπηρεσιών παρέχεται «ως έχει» και η εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των επισκεπτών/χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου. H ευθύνη πρόσβασης στον ιστότοπο, βαρύνει αποκλειστικά τον επισκέπτη/χρήστη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου www.moditislaw.com, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων του, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, της εταιρείας και προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία. O επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αναδημοσιεύει, αντιγράφει, μεταδίδει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και να εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του www.moditislaw.com χωρίς άδεια από την εταιρεία. Προϊόντα ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στον ιστότοπο και φέρουν τα εμπορικά σήματα λοιπών οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν την σχετική ευθύνη.

COOKIES

Παρακαλούμε επισκεφτείτε την «Πολιτική Cookies» στον ιστότοπο μας. Επίσης για περεταίρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας «δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» παρακαλώ διαβάστε την «Πολιτική Απορρήτου» της εταιρείας./p>
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.moditislaw.comκαθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Κυπριακό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δικαιοδοσία θα έχουν τα Κυπριακά Δικαστήρια και θα εφαρμόζεται το Κυπριακό Δίκαιο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.moditislaw.com προορίζονται για σκοπούς ενημέρωσης και σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν νομική ή επαγγελματική συμβουλή για οποιοδήποτε σκοπό.

Παροχή νομικής συμβουλής για συγκεκριμένο ζήτημα παρέχονται μόνο κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρεία. Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.moditislaw.com.

Μέρος και/ή το σύνολο των πληροφοριών που είναι αναρτημένα σε αυτή την ιστοσελίδα δύναται να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένου και χωρίς περιορισμούς της παρούσας Αποποίησης). Η εταιρεία προσπαθεί να διατηρεί την ιστοσελίδα www.moditislaw.comδιαρκώς αναβαθμισμένη, εντούτοις δεν δύναται να εγγυηθεί την εγκυρότητα του συνόλου των πληροφοριών που αναρτώνται στην υπόψη ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την χρήση οποιοδήποτε πληροφοριών αναρτώνται στην ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων και συνδέσμων «links» σε ιστοσελίδες τρίτων), με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο.