Δύο χρόνια εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR)

Δύο χρόνια εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR)

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, Γενικός Κανονισμός...
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ I.MODITIS & ASSOCIATES LLC ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ ΧΙΩΤΗ (ΛΟΓΙΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠ’ΩΦΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΟΚΚΑ)

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ I.MODITIS & ASSOCIATES LLC ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ ΧΙΩΤΗ (ΛΟΓΙΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠ’ΩΦΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΟΚΚΑ)

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ I.MODITIS & ASSOCIATES LLC ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ ΧΙΩΤΗ (ΛΟΓΙΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠ’ΩΦΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΟΚΚΑ) Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού με απόφαση του στις 28 Ιανουαρίου 2019, που αφορούσε την αγωγή 865/2014, έκρινε ότι η Cyprus Popular Bank Public Co Ltd...