Πολιτική Cookies

COOKIES

Παρακαλούμε επισκεφτείτε την «Πολιτική Cookies» στον ιστότοπο μας. Επίσης για περεταίρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας «δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» παρακαλώ διαβάστε την «Πολιτική Απορρήτου» της εταιρείας./p>
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.moditislaw.comκαθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Κυπριακό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δικαιοδοσία θα έχουν τα Κυπριακά Δικαστήρια και θα εφαρμόζεται το Κυπριακό Δίκαιο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.moditislaw.com προορίζονται για σκοπούς ενημέρωσης και σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν νομική ή επαγγελματική συμβουλή για οποιοδήποτε σκοπό.

Παροχή νομικής συμβουλής για συγκεκριμένο ζήτημα παρέχονται μόνο κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρεία. Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.moditislaw.com.

Μέρος και/ή το σύνολο των πληροφοριών που είναι αναρτημένα σε αυτή την ιστοσελίδα δύναται να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένου και χωρίς περιορισμούς της παρούσας Αποποίησης). Η εταιρεία προσπαθεί να διατηρεί την ιστοσελίδα www.moditislaw.comδιαρκώς αναβαθμισμένη, εντούτοις δεν δύναται να εγγυηθεί την εγκυρότητα του συνόλου των πληροφοριών που αναρτώνται στην υπόψη ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την χρήση οποιοδήποτε πληροφοριών αναρτώνται στην ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων και συνδέσμων «links» σε ιστοσελίδες τρίτων), με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο.